SMARMAX PFOX-32 (MC-3801)

Czysty olej fluorowy PFPE o niskiej lepkości, chemoodporny, niepalny, bezbarwny, bez zapachu o najdłuższym działaniu do małych mechanizmów precyzyjnych, tworzyw, gumy, skóry, drewna, itp.

 • Olej fluorowy PFPE o lepkości 32cSt do gum, tworzyw i mechanizmów precyzyjnych.
 • Czyste, niewidoczne smarowanie długotrwałe.
 • Czysty preparat antyadhezyjny do form.
 • Odporny na starzenie, wodę, parę wodną, kwasy, zasady.
 • Nie przyciąga kurzu.
 • Kompatybilny z wszystkimi metalami, plastikami, elastomerami.
 • Smarowanie w warunkach próżni i sprężonego tlenu (Aprobata BAM).
 • Instalacje pneumatyczne.
 • Nie zwęgla się w wysokich temperaturach
 • Kolor: bezbarwny
 • Temperatura pracy (-50⁰C do 300⁰C)

Opakowania:
Aerozol 405/300ml x 12