SMARMAX CLEAN-1006 (MC-3106)

Silny rozpuszczalnik myjący do mycia części mechanicznych i elektrycznych do myjki myjącej F100.

  • Usuwa smary, oleje, bitumy, smołę, mazut, nagar, sadzę, silne zabrudzenia przemysłowe, powłoki antykorozyjne i inne.
  • Bezpieczny, niepalny, bez związków chlorowych i aromatycznych.
  • Neutralny dla powłok, lakierów, tworzyw sztucznych, elastomerów.
  • Penetruje i wypiera wodę.
  • Niemieszalny z wodą.
  • Mycie ręczne, ciśnieniowe, zanurzeniowe, ultradźwiękowe, myjki w obiegu zamkniętym.
  • Wytrzymałość dielektryczna: 25 000 kV.
  • Punkt zapłonu: >60°C

Opakowania:
Kanister 25l
Kanister 25l x 40 (paleta)
Beczka 210l