PRODUKTY

OIL-GONE (ID: 1932)

OIL-GONE (ID: 1932)

Specjalny preparat emulgujący do neutralizacji wycieków olejowych na wodzie i w gruncie.

ABSORBENT (ID: 5000)

ABSORBENT (ID: 5000)

Uniwersalny roślinny pochłaniacz płynów przemysłowych i olejów.

SMARMAX® PN-6700 (ID: 3605)

SMARMAX® PN-6700 (ID: 3605)

Bezbarwny, bezzapachowy, olej do narzędzi i urządzeń pneumatycznych

SMARMAX® OGP-18 (ID: 9931)

SMARMAX® OGP-18 (ID: 9931)

Specjalny półpłynny smar na bazie syntetycznych polimerów do smarowania ekstremalnie obciążonych zębów przekładni otwartych młynów SAG, młynów kulowych i pieców obrotowych w przemyśle górniczym i cementowym

SMARMAX® XL (ID: 9307)

SMARMAX® XL (ID: 9307)

Bardzo przyczepny olej przekładniowy EP+ z dodatkiem syntetycznych polimerów adhezyjnych odporny na zmienne warunki pogodowe. Zapobiega suchym startom. Przenosi 2 razy większe obciążenia niż standardowe oleje klasy CLP.

SMARMAX® LG-00 (ID: 9919)

Polimerowy płynny smar przekładniowy EP do smarowania nieszczelnych małych przekładni, zastępuje oleje przekładniowe klasy ISO vg 150, 220, 320

SMARMAX® OGX-00 (ID: 0822)

SMARMAX® OGX-00 (ID: 0822)

Wysokociśnieniowy półpłynny smar do przekładni otwartych, zębatek, lin i prowadnic. Bardzo przyczepny, odporny na ekstremalne naciski, wycieranie, obciążenia i wymywanie.

SMARMAX® TF-MAX (ID: 9415)

SMARMAX® TF-MAX (ID: 9415)

Czysty, penetrujący, długotrwały smar syntetyczny o najniższym współczynniku tarcia z PTFE do mechanizmów precyzyjnych, prowadnic, małych łożysk Gwarantuje doskonały poślizg nawet w obecności kurzu i piasku.

SMARMAX® PFOX-32 (ID: 3801)

SMARMAX® PFOX-32 (ID: 3801)

Czysty olej fluorowy PFPE o niskiej lepkości, chemoodporny, niepalny, bezbarwny, bez zapachu o najdłuższym działaniu do małych mechanizmów precyzyjnych, tworzyw, gumy, skóry, drewna, itp.

SMARMAX® PFOX-100 (ID: 3802)

SMARMAX® PFOX-100 (ID: 3802)

Chemoodporny, czysty olej fluorowy PFPE, niepalny, bezbarwny, bez zapachu o najdłuższym działaniu

SMARMAX® 9806-T (ID: 3520)

SMARMAX® 9806-T (ID: 3520)

Syntetyczny smar litowy z PTFE do małych mechanizmów precyzyjnych, prowadnic, armatury, itp.

SMARMAX® TF-EXTRA (ID: 9442)

SMARMAX® TF-EXTRA (ID: 9442)

Czysty, wysokociśnieniowy smar polimerowy EP+ z PTFE do długoterminowego smarowania obciążonych lin i zębatek.

SMARMAX® CABLES (ID: 3953)

SMARMAX® CABLES (ID: 3953)

Półsyntetyczny smar penetrujący z dodatkiem dwusiarczku molibdenu MoS2 do zabezpieczania długoterminowego lin i łańcuchów różnych typów, w każdych warunkach pogodowych, również w bardzo wysokich temperaturach.

SMARMAX® TF-SUPER (ID: 9444)

SMARMAX® TF-SUPER (ID: 9444)

Czysty, wielozadaniowy, silnie penetrujący, półsuchy olej syntetyczny z PTFE do mechanizmów precyzyjnych, zamków, zawiasów, łańcuchów. Idealny produkt do warsztatu, samochodu i domu.

SMARMAX® PFOX (ID: 9602)

SMARMAX® PFOX (ID: 9602)

Specjalny syntetyczny olej PFPE do smarowania długoterminowego mechanizmów precyzyjnych, próżni, gumy, tworzyw, itp. Odporny na wysokie temperatury do 300°C i większość agresywnych mediów.

SMARMAX® CHT-250-S (ID: 9300D)

SMARMAX® CHT-250-S (ID: 9300D)

Długotrwały, syntetyczny, wysokotemperaturowy, czysty olej o średniej lepkości do łańcuchów, lin i mechanizmów

SMARMAX® CHT (ID: 9300)

SMARMAX® CHT (ID: 9300)

Syntetyczny, wysokotemperaturowy, czysty olej do smarowania długotrwałego łańcuchów i mechanizmów

SMARMAX® CHAIN SPRAY (ID: 6097)

SMARMAX® CHAIN SPRAY (ID: 6097)

Czarny, penetrujący smar MoS2 do łańcuchów i lin, wolno i szybkobieżnych. Zapewnia długoterminowe smarowanie łańcuchów stosowanych w maszynach przemysłowych, dźwigach, przenośnikach, wózkach widłowych, motorach, rowerach, itp.

SMARMAX® RHD-M2 (ID: 9914)

SMARMAX® RHD-M2 (ID: 9914)

Półsyntetyczny smar kompleksowy sulfonianowy z dodatkiem PTFE do łożysk tocznych, łożysk ślizgowych i mechanizmów pracujących w ekstremalnych warunkach: duże obciążenia, wibracje, uderzenia, wysokie temperatury, woda, błoto, kurz, agresywne media.

SMARMAX® PFE-2 (ID: 9802)

SMARMAX® PFE-2 (ID: 9802)

Długoterminowy, niepalny smar fluorowy PFPE do łożysk wolno i średnio obrotowych, pracujących stale w ekstremalnie wysokich temperaturach do 300°C, pod dużym obciążeniem, lub w agresywnych chemicznie mediach.